Kvalitné preklady od spoľahlivých prekladaťeľov

V našej firme úzko spolupracujeme v kruhu prekladateľov, ktorí sú pre nás ako rodina. Preklad priamo od prekladateľa pre Vás. Firmu sme rozbehli ako prekladatelia z praxe. Úradný prekladateľ z anglického jazyka a prekladateľ z poľského jazyka. Všetkých prekladateľov poznáme osobne.

petra_luptakova

Preklady z 12 jazykov

Effloresco poskytuje preklady z/do 12 jazykov, najčastejšie z anglického a nemeckého jazyka, ale aj poľského, ukrajinského, ruského, maďarského, srbského, chorvátskeho, macedónskeho, slovinského, španielskeho, českého, francúzskeho, holandského a talianskeho.

Preklady sa vyhotovujú úradné a bežné. Úradný preklad sa inak nazýva aj súdny preklad. Je to preklad, ktorý je potrebné zviazať a opatriť pečiatkou prekladateľa s jeho prekladateľskou doložkou. Bežný preklad je preklad, ktorý stačí odovzdať e-mailom.