Naše služby

Preklady

preklady z 12 jazykov

Doučovanie

výučba anglického a nemeckého jazyka

Tlmočenie

simultánne tlmočenie

Business English

Angličtina pre manažérov